Johannesevangeliet 18:35

Pilatus svarade: "Jag är väl inte en jude, eller hur? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig till mig. Vad har du gjort (vad är ditt brott, bekänn nu)?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀπεκρίθη   ὁ   Πιλᾶτος·   μήτι   ἐγὼ   Ἰουδαῖός   εἰμι;   τὸ   ἔθνος   τὸ   σὸν   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   παρέδωκάν   σε   ἐμοί·   τί   ἐποίησας;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3385 μήτι (meti)
kanske not any
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G2453 Ἰουδαῖός (Ioudaios)
judisk, jude a Jew
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
A-NSM-PG
G1510 εἰμι; (eimi)
är am?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G1484 ἔθνος (ethnos)
hedning, folk nation
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4674 σὸν (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. neut. andra person nominativ singularis neutrum
S-2SNSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3860 παρέδωκάν (paradidomi)
överlämna delivered
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G4771 σε (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G1473 ἐμοί· (ego)
mig to me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G4160 ἐποίησας;¶ (poieo)
göra did You do?
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)