Johannesevangeliet 18:28

De förde sedan Jesus från Kaifas till romerska guvernörens palats (pretoriet). Det var tidigt (mellan klockan tre och sex) på morgonen. Själva gick de inte in i palatset, för att de inte skulle bli [ceremoniellt] orena utan kunna äta påskmåltiden.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἄγουσιν   οὖν   τὸν   Ἰησοῦν   ἀπὸ   τοῦ   Καϊάφα   εἰς   τὸ   πραιτώριον·   ἦν   δὲ   πρωΐ.   καὶ   αὐτοὶ   οὐκ   εἰσῆλθον   εἰς   τὸ   πραιτώριον,   ἵνα   μὴ   μιανθῶσιν   ἀλλὰ   φάγωσιν   τὸ   πάσχα.  

Textus Receptus (TR)

Ἄγουσιν   οὖν   τὸν   Ἰησοῦν   ἀπὸ   τοῦ   Καϊάφα   εἰς   τὸ   πραιτώριον·   ἦν   δὲ   πρωΐ.   καὶ   αὐτοὶ   οὐκ   εἰσῆλθον   εἰς   τὸ   πραιτώριον,   ἵνα   μὴ   μιανθῶσιν   ἀλλὰ   ἵνα   φάγωσιν   τὸ   πάσχα.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 27 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0071 Ἄγουσιν (ago)
föra, leda, föra fram They are leading
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2533 Καϊάφα (Kaiaphas)
Kaifas Caiaphas
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4232 πραιτώριον· (praitorion)
residens, pretoriet Praetorium.
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1510 ἦν (eimi)
är It was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4404 πρωΐ. (proi)
på morgonen early,
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det they
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1525 εἰσῆλθον (eiserchomai)
komma entered
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4232 πραιτώριον, (praitorion)
residens, pretoriet Praetorium
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3392 μιανθῶσιν (miaino)
bli orenad they may be defiled,
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-APS-3P
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G5315 φάγωσιν (phago)
äta may eat
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3957 πάσχα. (pascha)
påsk Passover.
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)