Johannesevangeliet 14:31

men för att världen ska förstå (personligen erfara) att jag osjälviskt utgivande älskar Fadern, kommer jag att göra det min Far i himlen har befallt mig. Låt oss stå upp och gå härifrån."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀλλ᾽   ἵνα   γνῷ   ὁ   κόσμος   ὅτι   ἀγαπῶ   τὸν   πατέρα,   καὶ   καθὼς   ἐνετείλατό   μοι   ὁ   πατήρ,   οὕτως   ποιῶ.¶   ἐγείρεσθε,   ἄγωμεν   ἐντεῦθεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γνῷ (ginosko)
känna, förstå may know
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2889 κόσμος (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0025 ἀγαπῶ (agapao)
älskar I love
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3962 πατέρα, (pater)
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G1781 ἐνετείλατό (entellomai)
befalla, ge befallning He has commanded
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G1473 μοι (ego)
mig to Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατήρ, (pater)
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... thus
Adverb Adverb
ADV
G4160 ποιῶ.¶ (poieo)
göra I do.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1453 ἐγείρεσθε, (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp do rise up,
VERB Verb
pres. medium/passiv imp. presens medium eller passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PEM-2P
G0071 ἄγωμεν (ago)
föra, leda, föra fram let us go
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-PAS-1P
G1782 ἐντεῦθεν.¶ (enteuthen)
härifrån from here.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)