Johannesevangeliet 14:30

Jag kan inte prata med er så länge till, för denna världens furste är på väg. I mig finns inget som tillhör honom (han har ingen makt över mig),

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οὐκέτι   πολλὰ   λαλήσω   μεθ᾽   ὑμῶν·   ἔρχεται   γὰρ   ὁ   τοῦ   κόσμου   ἄρχων,   καὶ   ἐν   ἐμοὶ   οὐκ   ἔχει   οὐδέν,  

Textus Receptus (TR)

Οὐκέτι   πολλὰ   λαλήσω   μεθ᾽   ὑμῶν·   ἔρχεται   γὰρ   ὁ   τοῦ   κόσμου   τούτου   ἄρχων,   καὶ   ἐν   ἐμοὶ   οὐκ   ἔχει   οὐδέν,  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 + G2089 Οὐκέτι (ou, ouk, ouch+eti)
inte+ännu, andra, längre, ytterliga ... no longer
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Adverb Adverb
PRT-N +ADV
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2980 λαλήσω (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... I will speak
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν· (su)
du, ni, er you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå comes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2889 κόσμου (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0758 ἄρχων, (archon)
regent, furste ruler,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμοὶ (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... he has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3762 οὐδέν, (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing;
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)