Johannesevangeliet 14:17

Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot (välkomna), eftersom den [världen] varken ser eller känner (har en kunskap baserad på personlig erfarenhet av) honom [Hjälparen]. Men ni känner (har en nära personlig erfarenhet av) honom, eftersom han förblir med (bredvid) er och ska vara i er.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τὸ   πνεῦμα   τῆς   ἀληθείας,   ὃ   ὁ   κόσμος   οὐ   δύναται   λαβεῖν,   ὅτι   οὐ   θεωρεῖ   αὐτὸ   οὐδὲ   γινώσκει   ὑμεῖς   γινώσκετε   αὐτό,   ὅτι   παρ᾽   ὑμῖν   μένει   καὶ   ἐν   ὑμῖν   ἔσται.  

Textus Receptus (TR)

τὸ   πνεῦμα   τῆς   ἀληθείας,   ὃ   ὁ   κόσμος   οὐ   δύναται   λαβεῖν,   ὅτι   οὐ   θεωρεῖ   αὐτὸ   οὐδὲ   γινώσκει   αὐτό·   ὑμεῖς   δὲ   γινώσκετε   αὐτό,   ὅτι   παρ᾽   ὑμῖν   μένει   καὶ   ἐν   ὑμῖν   ἔσται.  

Grundtextkommentarer

NA har 27 ord, TR har 29 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0225 ἀληθείας, (aletheia)
sanning of truth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3739 (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2889 κόσμος (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan is able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G2983 λαβεῖν, (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta to receive,
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2334 θεωρεῖ (theoreo)
se, förstå it does see
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτὸ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1097 γινώσκει (ginosko)
känna, förstå know
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er But you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1097 γινώσκετε (ginosko)
känna, förstå know
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G0846 αὐτό, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3306 μένει (meno)
stanna, bo, förbli He abides,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1510 ἔσται. (eimi)
är He will be.
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)