Johannesevangeliet 12:34

Folket svarade honom: "Vi har hört (förstått) från läran [undervisningen i GT] att den Smorde (Messias) ska vara kvar för evigt. [Ps 89:35–37; Jes 9:7; Hes 37:25; Dan 2:44] Hur kan du säga att Människosonen måste bli upphöjd [på ett kors]? Vem är denne Människoson?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθη   οὖν   αὐτῷ   ὁ   ὄχλος·   ἡμεῖς   ἠκούσαμεν   ἐκ   τοῦ   νόμου   ὅτι   ὁ   χριστὸς   μένει   εἰς   τὸν   αἰῶνα,   καὶ   πῶς   λέγεις   σὺ   ὅτι   δεῖ   ὑψωθῆναι   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου;   τίς   ἐστιν   οὗτος   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου;¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθη   οὖν   αὐτῷ   ὁ   ὄχλος·   ἡμεῖς   ἠκούσαμεν   ἐκ   τοῦ   νόμου   ὅτι   ὁ   χριστὸς   μένει   εἰς   τὸν   αἰῶνα,   καὶ   πῶς   λέγεις   σὺ   ὅτι   δεῖ   ὑψωθῆναι   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου;   τίς   ἐστιν   οὗτος   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου;¶  

Grundtextkommentarer

TR har 34 ord, NA har 35 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3793 ὄχλος· (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss We
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G0191 ἠκούσαμεν (akouo)
höra, lyssna heard
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-AAI-1P
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3551 νόμου (nomos)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ... law
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5547 χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G3306 μένει (meno)
stanna, bo, förbli abides
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0165 αἰῶνα, (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3004 λέγεις (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4771 σὺ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G5312 ὑψωθῆναι (hupsoo)
upphöja to be lifted up
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου; (anthropos)
människa of Man?
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου;¶ (anthropos)
människa of Man?
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)