Johannesevangeliet 12:3

Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta (ren, oförfalskad) nardusbalsam. [Denna exklusiva parfym importerades från norra Indien och var värd en årslön, se vers 5. En flaska vägde en romersk "litra", vilket är 325 gram och motsvarar en halv liter.] Hon smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἡ   οὖν   Μαριὰμ   λαβοῦσα   λίτραν   μύρου   νάρδου   πιστικῆς   πολυτίμου   ἤλειψεν   τοὺς   πόδας   τοῦ   Ἰησοῦ   καὶ   ἐξέμαξεν   ταῖς   θριξὶν   αὐτῆς   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ·   ἡ   δὲ   οἰκία   ἐπληρώθη   ἐκ   τῆς   ὀσμῆς   τοῦ   μύρου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3137 Μαριὰμ (Maria, Mariam)
Maria Mary,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G2983 λαβοῦσα (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-2AAP-NSF
G3046 λίτραν (litra)
pund (ca 3 hg) a litra
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3464 μύρου (muron)
olja, smörjelse of fragrant oil
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3487 νάρδου (nardos)
nardus of nard
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4101 πιστικῆς (pistikos)
äkta pure
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G4186 πολυτίμου (polutimos)
dyr of great price,
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G0218 ἤλειψεν (aleipho)
smörja anointed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1591 ἐξέμαξεν (ekmasso)
torka wiped
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det with the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2359 θριξὶν (thrix)
hår hair
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3614 οἰκία (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4137 ἐπληρώθη (pleroo)
uppfylla was filled
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3744 ὀσμῆς (osme)
doft fragrance
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G3464 μύρου. (muron)
olja, smörjelse oil.
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)