Johannesevangeliet 12:2

[Johannes fokus är Konungen Jesus. Han inleder inte den sista veckan som de övriga evangelierna med intåget i Jerusalem, utan med hur Jesus smörjs. Notera att Johannes inte anger i vilket hus eller vilken dag middagen hålls. Eftersom nyheten om hans ankomst hann sprida sig till Jerusalem, se vers 9, är det troligt att det inte är samma kväll. Det kan vara nästa dag eller rent av två dagar före påsken, och då är det samma händelse som Matt 26:6 och Mark 14:3 beskriver. Förutom att han blir smord här i Jerusalem före sin död, blev han också smord något år tidigare i Galileen, se Luk 7:36–50.]
Där ordnade de en middag (kvällsmat) för Jesus. Marta betjänade (passade upp) dem, och Lasarus var en av dem som hela tiden var med runt bordet.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐποίησαν   οὖν   αὐτῷ   δεῖπνον   ἐκεῖ,   καὶ   ἡ   Μάρθα   διηκόνει·   ὁ   δὲ   Λάζαρος   εἷς   ἦν   ἐκ   τῶν   ἀνακειμένων   σὺν   αὐτῷ.  

Textus Receptus (TR)

ἐποίησαν   οὖν   αὐτῷ   δεῖπνον   ἐκεῖ,   καὶ   ἡ   Μάρθα   διηκόνει·   ὁ   δὲ   Λάζαρος   εἷς   ἦν   ἐκ   τῶν   ἀνακειμένων   σὺν   αὐτῷ.  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 19 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4160 ἐποίησαν (poieo)
göra They made
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det for Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1173 δεῖπνον (deipnon)
måltid, fest a supper
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1563 ἐκεῖ, (ekei)
där, dit there,
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3136 Μάρθα (Martha)
Marta Martha
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G1247 διηκόνει· (diakoneo)
betjäna was serving,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2976 Λάζαρος (Lazaros)
Lasarus Lazarus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0345 ἀνακειμένων (anakeimai)
ligga till bords, sitta till bords, ... reclining
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PNP-GPM
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)