Johannesevangeliet 12:16

Detta förstod inte hans lärjungar då, men senare, när Jesus blivit förhärligad (upphöjd) [och var tillbaka hos Fadern i himlen] kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man gjort så mot honom.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ταῦτα   οὐκ   ἔγνωσαν   αὐτοῦ   οἱ   μαθηταὶ   τὸ   πρῶτον,   ἀλλ᾽   ὅτε   ἐδοξάσθη   Ἰησοῦς,   τότε   ἐμνήσθησαν   ὅτι   ταῦτα   ἦν   ἐπ᾽   αὐτῷ   γεγραμμένα   καὶ   ταῦτα   ἐποίησαν   αὐτῷ.¶  

Textus Receptus (TR)

ταῦτα   δὲ   οὐκ   ἔγνωσαν   αὐτοῦ   οἱ   μαθηταὶ   τὸ   πρῶτον,   ἀλλ᾽   ὅτε   ἐδοξάσθη   ὁ   Ἰησοῦς,   τότε   ἐμνήσθησαν   ὅτι   ταῦτα   ἦν   ἐπ᾽   αὐτῷ   γεγραμμένα   καὶ   ταῦτα   ἐποίησαν   αὐτῷ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1097 ἔγνωσαν (ginosko)
känna, förstå knew
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det from the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4413 πρῶτον, (protos)
först, främst first,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G1392 ἐδοξάσθη (doxazo)
prisa, ära was glorified
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G2424 Ἰησοῦς, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G3403 ἐμνήσθησαν (mimnesko)
tänka på, komma ihåg they remembered
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
D-NPN
G1510 ἦν (eimi)
är were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till about
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1125 γεγραμμένα (grapho)
skriva written,
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-RPP-NPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G4160 ἐποίησαν (poieo)
göra they had done
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)