Johannesevangeliet 12:12

[Johannes verkar antyda att Jesus rider in i Jerusalem den 10:e Nisan, den dag då husfadern valde ut och offentligt visade vilket lamm som skulle bli årets påskalamm, se 2 Mos 12:3–6. Den himmelske Fadern visar världen Guds lamm – det lamm som ska ta bort världens synd, se Joh 1:29.]
Nästa dag [efter sabbaten], när den stora folkhopen som kommit till högtiden hörde att Jesus var på väg till (in i) Jerusalem,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τῇ   ἐπαύριον   ὁ   ὄχλος   πολὺς   ὁ   ἐλθὼν   εἰς   τὴν   ἑορτήν,   ἀκούσαντες   ὅτι   ἔρχεται   ὁ   Ἰησοῦς   εἰς   Ἱεροσόλυμα,  

Textus Receptus (TR)

Τῇ   ἐπαύριον   ὁ   ὄχλος   πολὺς   ὁ   ἐλθὼν   εἰς   τὴν   ἑορτήν,   ἀκούσαντες   ὅτι   ἔρχεται   ὁ   Ἰησοῦς   εἰς   Ἱεροσόλυμα,  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῇ (ho, he)
–, den, det On the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1887 ἐπαύριον (epaurion)
morgondag, nästa dag, följande dag, ... next day
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4183 πολὺς (polus)
många, mycket, stor great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1859 ἑορτήν, (heorte)
högtid feast,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0191 ἀκούσαντες (akouo)
höra, lyssna having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå is coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα, (Hierosoluma)
Jerusalem Jerusalem,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Plats (plats)
N-APN-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)