Johannesevangeliet 12:1

[Johannes inleder och avslutar sitt evangelium med en helig vecka, se Joh 1:29–35, 43; 2:1. Sex dagar är det judiska uttrycket för "en vecka". Lukas använder det grekisk-romerska uttrycket "omkring åtta dagar" för samma tidsperiod, jämför Luk 9:28 och Matt 17:1. Det är antagligen på fredagseftermiddagen 8:e Nisan innan sabbaten börjar som Jesus anländer från Jeriko till Betania, en sträcka på 2,5 mil. Betania betyder "träldomshuset", "sorgens hus" och "betryckets hus". Det var här Jesus inledde sin tjänst, se Joh 1:28. Nu avslutar han den här och fullbordar den judiska förväntan på att gå ut ur träldomshuset, se 2 Mos 12.]
Sex dagar [en vecka] före påskhögtiden [som började 14:e Nisan] kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som varit död men Jesus hade uppväckt från de döda.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   οὖν   Ἰησοῦς   πρὸ   ἓξ   ἡμερῶν   τοῦ   πάσχα   ἦλθεν   εἰς   Βηθανίαν,   ὅπου   ἦν   Λάζαρος   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν   Ἰησοῦς.  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   οὖν   Ἰησοῦς   πρὸ   ἓξ   ἡμερῶν   τοῦ   πάσχα   ἦλθεν   εἰς   Βηθανίαν,   ὅπου   ἦν   Λάζαρος   ὁ   τεθνηκώς   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν   Ἰησοῦς.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4253 πρὸ (pro)
före before
Preposition Preposition
PREP
G1803 ἓξ (hex)
sex six
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
Nummer Nummer
A-GPF-NUI
G2250 ἡμερῶν (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G3957 πάσχα (pascha)
påsk Passover,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0963 Βηθανίαν, (Bethania)
Betania Bethany,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, överallt where
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2976 Λάζαρος (Lazaros)
Lasarus Lazarus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G1453 ἤγειρεν (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp raised
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G3498 νεκρῶν (nekros)
död [the] dead
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2424 Ἰησοῦς. (Iesous)
Jesus Jesus.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)