Johannesevangeliet 11:57

Översteprästerna och fariséerna hade nu också gett order om att den som visste var Jesus var skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

δεδώκεισαν   δὲ   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   ἐντολὰς   ἵνα   ἐάν   τις   γνῷ   ποῦ   ἐστιν   μηνύσῃ,   ὅπως   πιάσωσιν   αὐτόν.¶  

Textus Receptus (TR)

δεδώκεισαν   δὲ   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   ἐντολὰς   ἵνα   ἐάν   τις   γνῷ   ποῦ   ἐστιν   μηνύσῃ,   ὅπως   πιάσωσιν   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 18 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1325 δεδώκεισαν (didomi)
ge Had given
VERB Verb
pl. perf. aktiv ind. pluskvamperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-LAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι (Pharisaios)
farisé Pharisees
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-NPM-T
G1785 ἐντολὰς (entole)
bud, föreskrift commands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Adverb Adverb
ADV
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1097 γνῷ (ginosko)
känna, förstå shall know
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G4226 ποῦ (pou)
var where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3377 μηνύσῃ, (menuo)
visa, underrätta he shall show [it],
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3704 ὅπως (hopos)
för att so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4084 πιάσωσιν (piazo)
gripa, arrestera, fånga they may seize
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)