Johannesevangeliet 10:41

Många människor kom till honom och sa: "Johannes gjorde inga tecken (mirakler), men allt Johannes sa om denne man var sant."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   πολλοὶ   ἦλθον   πρὸς   αὐτὸν   καὶ   ἔλεγον   ὅτι   Ἰωάννης   μὲν   σημεῖον   ἐποίησεν   οὐδέν,   πάντα   δὲ   ὅσα   εἶπεν   Ἰωάννης   περὶ   τούτου   ἀληθῆ   ἦν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... were saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G2491 Ἰωάννης (Ioannes)
Johannes John
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra did
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3762 οὐδέν, (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no;
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everything
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2491 Ἰωάννης (Ioannes)
Johannes John
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom about
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτου (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this [man],
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G0227 ἀληθῆ (alethes)
sann, sannfärdig true
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G1510 ἦν. (eimi)
är was.
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)