Johannesevangeliet 10:38

Men om jag gör dem, även om ni väljer att inte tro på (lita, lutar er mot) mig så tro åtminstone på de gärningar (under, tecken) jag gör, så att ni kan förstå (genom erfarenhet) och tro att Fadern är i mig och att jag är i Fadern."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰ   δὲ   ποιῶ,   κἂν   ἐμοὶ   μὴ   πιστεύητε,   τοῖς   ἔργοις   πιστεύετε   ἵνα   γνῶτε   καὶ   γινώσκητε   ὅτι   ἐν   ἐμοὶ   ὁ   πατὴρ   κἀγὼ   ἐν   τῷ   πατρί.¶  

Textus Receptus (TR)

εἰ   δὲ   ποιῶ,   κἂν   ἐμοὶ   μὴ   πιστεύητε,   τοῖς   ἔργοις   πιστεύετε   ἵνα   γνῶτε   καὶ   γινώσκητε   ὅτι   ἐν   ἐμοὶ   ὁ   πατὴρ   κἀγὼ   ἐν   τῷ   πατρί.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 23 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιῶ, (poieo)
göra I do,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G1473 ἐμοὶ (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 πιστεύητε, (pisteuo)
att tro you shall believe,
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PAS-2P
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G2041 ἔργοις (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G4100 πιστεύετε (pisteuo)
att tro do believe,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γνῶτε (ginosko)
känna, förstå you may know
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γινώσκητε (ginosko)
känna, förstå may understand
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμοὶ (ego)
mig Me [is]
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 + G1473 κἀγὼ (kai+ego)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and I
Konj. Konjunktion
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
CONJ +P-1NS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3962 πατρί.¶ (pater)
fader, far Father.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)