Lukasevangeliet 6:9

Sedan sa han till dem [alla som var samlade där i synagogan, men främst de skriftlärda och fariséerna]:
"Jag vill ställa en fråga till er:
Är det tillåtet att göra gott på sabbaten,
eller ont,
att rädda liv,
eller att utsläcka liv?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἶπεν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   πρὸς   αὐτούς·   ἐπερωτῶ   ὑμᾶς   εἰ   ἔξεστιν   τῷ   σαββάτῳ   ἀγαθοποιῆσαι   ἢ   κακοποιῆσαι;   ψυχὴν   σῶσαι   ἢ   ἀπολέσαι;  

Textus Receptus (TR)

εἶπεν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   πρὸς   αὐτούς·   ἐπερωτῶ   ὑμᾶς   εἰ   ἔξεστιν   τῷ   σαββάτῳ   ἀγαθοποιῆσαι   ἢ   κακοποιῆσαι;   ψυχὴν   σῶσαι   ἢ   ἀπολέσαι;  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 19 (+5).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G1905 ἐπερωτῶ (eperotao)
fråga, efterfråga, önskan I ask
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida whether
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1832 ἔξεστιν (exesti)
tillåta it is lawful
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det on the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4521 σαββάτῳ (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0015 ἀγαθοποιῆσαι (agathopoieo)
gör gott to do good
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G2554 κακοποιῆσαι; (kakopoieo)
göra ont, onda gärningar to do evil?
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G5590 ψυχὴν (psuche)
själ, liv Life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4982 σῶσαι (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... to save
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G0622 ἀπολέσαι; (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad ... to destroy?
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)