Lukasevangeliet 6:7

De skriftlärda och fariséerna vaktade på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten, eftersom de ville ha något att anklaga honom för.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

παρετηροῦντο   δὲ   αὐτὸν   οἱ   γραμματεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   εἰ   ἐν   τῷ   σαββάτῳ   θεραπεύει   ἵνα   εὕρωσιν   κατηγορεῖν   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

παρετηροῦντο   δὲ   αὐτὸν   οἱ   γραμματεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   εἰ   ἐν   τῷ   σαββάτῳ   θεραπεύει   ἵνα   εὕρωσιν   κατηγορεῖν   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 17 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3906 παρετηροῦντο (paratereo)
observera, vakta på Were closely watching
VERB Verb
imp. medium ind. imperfekt medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IMI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1122 γραμματεῖς (grammateus)
skriftlärd scribes
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι (Pharisaios)
farisé Pharisees,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-NPM-T
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida whether
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4521 σαββάτῳ (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2323 θεραπεύει (therapeuo)
hela, bota, tillbe He heals,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2147 εὕρωσιν (heurisko)
finna, befinnas vara they may find [reason]
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2AAS-3P
G2723 κατηγορεῖν (kategoreo)
anklaga to accuse
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)