Lukasevangeliet 6:6

En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad (förlamad) högerhand.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐγένετο   δὲ   ἐν   ἑτέρῳ   σαββάτῳ   εἰσελθεῖν   αὐτὸν   εἰς   τὴν   συναγωγὴν   καὶ   διδάσκειν·   καὶ   ἦν   ἄνθρωπος   ἐκεῖ,   καὶ   ἡ   χεὶρ   αὐτοῦ   ἡ   δεξιὰ   ἦν   ξηρά.  

Textus Receptus (TR)

Ἐγένετο   δὲ   καὶ   ἐν   ἑτέρῳ   σαββάτῳ   εἰσελθεῖν   αὐτὸν   εἰς   τὴν   συναγωγὴν   καὶ   διδάσκειν·   καὶ   ἦν   ἄνθρωπος   ἐκεῖ,   καὶ   ἡ   χεὶρ   αὐτοῦ   ἡ   δεξιὰ   ἦν   ξηρά.  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma It came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G2087 ἑτέρῳ (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa another
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G4521 σαββάτῳ (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1525 εἰσελθεῖν (eiserchomai)
komma entering
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4864 συναγωγὴν (sunagoge)
synagoga, församling synagogue
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1321 διδάσκειν· (didasko)
undervisa, lära teaching
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är there was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1563 ἐκεῖ, (ekei)
där, dit there,
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5495 χεὶρ (cheir)
hand hand
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1188 δεξιὰ (dexios)
höger hand, höger, höger sida right
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3584 ξηρά. (xeros)
förtvinad, torra land, withered.
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)