Lukasevangeliet 6:1

En sabbat [någon gång då han verkade i Galileen, vissa manuskript har att det är den andra sabbaten efter påsken] tog Jesus vägen genom ett sädesfält. Hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐγένετο   δὲ   ἐν   σαββάτῳ   διαπορεύεσθαι   αὐτὸν   διὰ   σπορίμων,   καὶ   ἔτιλλον   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   καὶ   ἤσθιον   τοὺς   στάχυας   ψώχοντες   ταῖς   χερσίν.  

Textus Receptus (TR)

Ἐγένετο   δὲ   ἐν   σαββάτῳ   δευτεροπρώτῳ   διαπορεύεσθαι   αὐτὸν   διὰ   τῶν   σπορίμων,   καὶ   ἔτιλλον   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   καὶ   ἤσθιον   τοὺς   στάχυας   ψώχοντες   ταῖς   χερσίν.  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma It came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G4521 σαββάτῳ (sabbaton)
sabbatsdag a Sabbath
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1279 διαπορεύεσθαι (diaporeuomai)
tog vägen, gick, passera [is] passing along
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G4702 σπορίμων, (sporimos)
ett sått sädesfält grainfields,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5089 ἔτιλλον (tillo)
plocka, rycka av were plucking
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2068 ἤσθιον (esthio)
äta were eating
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4719 στάχυας (stachus)
ax heads of grain,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G5597 ψώχοντες (psocho)
gnugga rubbing [them]
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G5495 χερσίν. (cheir)
hand hands.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)