Lukasevangeliet 5:29

[Den glade och nyfrälste] Levi [även kallad Matteus] ordnade med en stor fest i sitt hus, och det var många tullindrivare och andra där tillsammans med dem [Jesus och lärjungarna].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐποίησεν   δοχὴν   μεγάλην   Λευὶς   αὐτῷ   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   αὐτοῦ,   καὶ   ἦν   ὄχλος   πολὺς   τελωνῶν   καὶ   ἄλλων   οἳ   ἦσαν   μετ᾽   αὐτῶν   κατακείμενοι.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐποίησεν   δοχὴν   μεγάλην   ὁ   Λευὶς   αὐτῷ   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   αὐτοῦ,   καὶ   ἦν   ὄχλος   πολὺς   τελωνῶν   καὶ   ἄλλων   οἳ   ἦσαν   μετ᾽   αὐτῶν   κατακείμενοι.  

Grundtextkommentarer

NA har 22 ord, TR har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra made
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1403 δοχὴν (doche)
fest a banquet
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3173 μεγάλην (megas)
stor, mäktig, viktig great
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3017 Λευὶς (Leui)
Levi Levi
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det for Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3614 οἰκίᾳ (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är there was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara a multitude
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4183 πολὺς (polus)
många, mycket, stor great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G5057 τελωνῶν (telones)
tullindrivare, publikan, skatteindr ... of tax collectors
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0243 ἄλλων (allos)
annan, andra others,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3739 οἳ (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G1510 ἦσαν (eimi)
är were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2621 κατακείμενοι. (katakeimai)
ligga, ligga till bords, sängliggan ... reclining.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)