Lukasevangeliet 3:9

Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἤδη   δὲ   καὶ   ἡ   ἀξίνη   πρὸς   τὴν   ῥίζαν   τῶν   δένδρων   κεῖται·   πᾶν   οὖν   δένδρον   μὴ   ποιοῦν   καρπὸν   καλὸν   ἐκκόπτεται   καὶ   εἰς   πῦρ   βάλλεται.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2235 ἤδη (ede)
nu, redan, än, även nu Already
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0513 ἀξίνη (axine)
yxa ax
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4491 ῥίζαν (rhiza)
rot, trädrot root
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G1186 δένδρων (dendron)
träd trees
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2749 κεῖται· (keimai)
satt, ligga is applied;
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G1186 δένδρον (dendron)
träd tree
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4160 ποιοῦν (poieo)
göra producing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G2590 καρπὸν (karpos)
frukt fruit
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2570 καλὸν (kalos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G1581 ἐκκόπτεται (ekkopto)
avhugget, hugga ner, hugga av is cut down
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G4442 πῦρ (pur)
eld [the] fire
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0906 βάλλεται. (ballo)
kasta, hälla, kasta ut is thrown.
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)