Lukasevangeliet 3:8

Bär (producera) därför [sådana] frukter som tillhör (är värdiga; överensstämmer med) omvändelsen (det förändrade tänkesättet) [Apg 26:20]. Och börja inte säga inom (till) er själva [sätt inte i gång att försvara er genom att tänka]: 'Vi har Abraham till far.' För jag säger er att av dessa stenar kan Gud uppväcka (resa upp) barn åt Abraham.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ποιήσατε   οὖν   καρποὺς   ἀξίους   τῆς   μετανοίας·   καὶ   μὴ   ἄρξησθε   λέγειν   ἐν   ἑαυτοῖς·   πατέρα   ἔχομεν   τὸν   Ἀβραάμ.   λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   δύναται   ὁ   θεὸς   ἐκ   τῶν   λίθων   τούτων   ἐγεῖραι   τέκνα   τῷ   Ἀβραάμ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4160 ποιήσατε (poieo)
göra do produce
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G2590 καρποὺς (karpos)
frukt fruits
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0514 ἀξίους (axios)
värdig, tillhör, överensstämmer med ... worthy
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3341 μετανοίας· (metanoia)
omvändelse of repentance;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0757 ἄρξησθε (archo)
regera may begin
VERB Verb
aorist medium subj. aorist medium subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AMS-2P
G3004 λέγειν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... to say
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς· (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... yourselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis maskulinum
F-2DPM
G3962 πατέρα (pater)
fader, far [As] father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... We have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0011 Ἀβραάμ. (Abraam)
Abraham Abraham.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan is able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3037 λίθων (lithos)
sten stones
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
D-GPM
G1453 ἐγεῖραι (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp to raise up
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G5043 τέκνα (teknon)
barn, son eller dotter children
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0011 Ἀβραάμ. (Abraam)
Abraham to Abraham.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)