Lukasevangeliet 3:4

Det står ju skrivet i profeten Jesajas bok [Jes 40:3–5]:
"Rösten från en som ropar i öknen (ödemarken):
Förbered vägen för Herren,
gör hans upptrampade stigar raka.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὡς   γέγραπται   ἐν   βίβλῳ   λόγων   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   φωνὴ   βοῶντος   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   ἑτοιμάσατε   τὴν   ὁδὸν   κυρίου,   εὐθείας   ποιεῖτε   τὰς   τρίβους   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

ὡς   γέγραπται   ἐν   βίβλῳ   λόγων   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·   φωνὴ   βοῶντος   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   ἑτοιμάσατε   τὴν   ὁδὸν   κυρίου,   εὐθείας   ποιεῖτε   τὰς   τρίβους   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 22 ord, TR har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G1125 γέγραπται (grapho)
skriva it has been written
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0976 βίβλῳ (biblos)
bok, skriftrulle [the] book
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3056 λόγων (logos)
ord, resonemang of [the] words
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2268 Ἠσαΐου (Hesaias)
Jesaja of Isaiah
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4396 προφήτου (prophetes)
profet prophet:
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5456 φωνὴ (phone)
röst, rop [The] voice
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0994 βοῶντος (boao)
ropa of one crying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2048 ἐρήμῳ (eremos)
vildmark, ödemark, öken wilderness,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2090 ἑτοιμάσατε (hetoimazo)
bana, bereda, göra i ordning do prepare
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3598 ὁδὸν (hodos)
väg, resa, tankemönster way
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2962 κυρίου, (kurios)
Herren, herre of [the] Lord;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2117 εὐθείας (euthus)
rak, rättsinnig straight
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G4160 ποιεῖτε (poieo)
göra do make
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5147 τρίβους (tribos)
väg, stig paths
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)