Lukasevangeliet 3:17

Han har sin kastskovel i handen för att rensa (rengöra) sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte kan släckas."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οὗ   τὸ   πτύον   ἐν   τῇ   χειρὶ   αὐτοῦ   διακαθᾶραι   τὴν   ἅλωνα   αὐτοῦ   καὶ   συναγαγεῖν   τὸν   σῖτον   εἰς   τὴν   ἀποθήκην   αὐτοῦ.   τὸ   δὲ   ἄχυρον   κατακαύσει   πυρὶ   ἀσβέστῳ.¶  

Textus Receptus (TR)

οὗ   τὸ   πτύον   ἐν   τῇ   χειρὶ   αὐτοῦ   διακαθᾶραι   καὶ   τὴν   ἅλωνα   αὐτοῦ   καὶ   συναγαγεῖν   τὸν   σῖτον   εἰς   τὴν   ἀποθήκην   αὐτοῦ.   τὸ   δὲ   ἄχυρον   κατακαύσει   πυρὶ   ἀσβέστῳ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4425 πτύον (ptuon)
kastskovel winnowing fork [is]
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5495 χειρὶ (cheir)
hand hand
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G6016 διακαθᾶραι
to scour
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0257 ἅλωνα (halon)
loge, tröskplats threshing floor
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4863 συναγαγεῖν (sunago)
samla to gather
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4621 σῖτον (sitos)
vete wheat
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0596 ἀποθήκην (apotheke)
tröskplats, loge barn
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G0892 ἄχυρον (achuron)
agnar the chaff
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2618 κατακαύσει (katakaio)
bränna, bränna upp, bli helt uppbrä ... He will burn up
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G4442 πυρὶ (pur)
eld with fire
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0762 ἀσβέστῳ.¶ (asbestos)
osläckbar, aldrig ska slockna unquenchable.
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)