Lukasevangeliet 3:16

Men Johannes svarade dem alla: "Jag döper er med vatten, men det kommer en som är större (mäktigare, starkare) än jag, och jag är inte ens värdig att knyta upp remmarna på hans sandaler. Han ska döpa er med den helige Ande och med eld.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίνατο   λέγων   πᾶσιν   ὁ   Ἰωάννης·   ἐγὼ   μὲν   ὕδατι   βαπτίζω   ὑμᾶς·   ἔρχεται   δὲ   ὁ   ἰσχυρότερός   μου,   οὗ   οὐκ   εἰμὶ   ἱκανὸς   λῦσαι   τὸν   ἱμάντα   τῶν   ὑποδημάτων   αὐτοῦ.   αὐτὸς   ὑμᾶς   βαπτίσει   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   πυρί,  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίνατο   λέγων   πᾶσιν   ὁ   Ἰωάννης·   ἐγὼ   μὲν   ὕδατι   βαπτίζω   ὑμᾶς·   ἔρχεται   δὲ   ὁ   ἰσχυρότερός   μου,   οὗ   οὐκ   εἰμὶ   ἱκανὸς   λῦσαι   τὸν   ἱμάντα   τῶν   ὑποδημάτων   αὐτοῦ.   αὐτὸς   ὑμᾶς   βαπτίσει   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   πυρί,  

Grundtextkommentarer

TR har 32 ord, NA har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίνατο (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3004 λέγων (lego)
säger saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
[to] all
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2491 Ἰωάννης· (Ioannes)
Johannes John,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G5204 ὕδατι (hudor)
vatten with water
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0907 βαπτίζω (baptizo)
döpa, tvätta baptize
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμᾶς· (su)
du, ni, er you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå comes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2478 ἰσχυρότερός (ischuros)
mäktig, stark, stark man, stormig, ... mightier
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NSM-C
G1473 μου, (ego)
av mig than I,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 εἰμὶ (eimi)
är I am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2425 ἱκανὸς (hikanos)
många, mycket, värdig, lång worthy
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3089 λῦσαι (luo)
lösa, bryta, riva to untie
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2438 ἱμάντα (himas)
rem strap
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G5266 ὑποδημάτων (hupodema)
sandal sandals
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0907 βαπτίσει (baptizo)
döpa, tvätta will baptize
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G4151 πνεύματι (pneuma)
Ande [the] Spirit
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0040 ἁγίῳ (hagios)
helig Holy,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4442 πυρί, (pur)
eld with fire,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)