Lukasevangeliet 3:14

Också de som var (tjänstgjorde som) soldater frågade honom: "Vad ska vi göra?" Han svarade: "Tvinga inte till er pengar från någon med våld (ordagrant 'skaka någon') eller genom falska anklagelser. Var nöjda med er lön."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐπηρώτων   δὲ   αὐτὸν   καὶ   στρατευόμενοι   λέγοντες·   τί   ποιήσωμεν   καὶ   ἡμεῖς;   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   μηδένα   διασείσητε   μηδὲ   συκοφαντήσητε   καὶ   ἀρκεῖσθε   τοῖς   ὀψωνίοις   ὑμῶν.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐπηρώτων   δὲ   αὐτὸν   καὶ   στρατευόμενοι   λέγοντες·   τί   ποιήσωμεν   καὶ   ἡμεῖς;   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   πρὸς   μηδένα   διασείσητε   μηδὲ   συκοφαντήσητε   καὶ   ἀρκεῖσθε   τοῖς   ὀψωνίοις   ὑμῶν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1905 ἐπηρώτων (eperotao)
fråga, efterfråga, önskan Were asking
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4754 στρατευόμενοι (strateuomai)
föra krig, vara soldat those being soldiers,
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PMP-NPM
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G4160 ποιήσωμεν (poieo)
göra may do
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-AAS-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμεῖς; (ego)
oss we?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud he said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3367 μηδένα (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen No one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G1286 διασείσητε (diaseio)
våldföra may extort
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G3366 μηδὲ (mede)
varken, inte heller, eller, inte, i ... nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G4811 συκοφαντήσητε (sukophanteo)
anklaga falskt, utpressa may accuse falsely,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0714 ἀρκεῖσθε (arkeo)
vara tillräckligt do be content
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PPM-2P
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det with the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3800 ὀψωνίοις (opsonion)
lön, bekostnad wages
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G4771 ὑμῶν.¶ (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)