Lukasevangeliet 3:1

[Det normala sättet att ange tid i antiken var att utgå från kungars regeringsår. Vår västerländska tideräkning utvecklades först på 500-talet e.Kr., se Luk 2:2.]
Det var nu Caesar (kejsar) Tiberius femtonde regeringsår.
[Tiberius var romersk kejsare 14-37 e.Kr. Han utsågs dock till medregent till kejsar Augustus några år tidigare, omkring 12 e.Kr. Troligtvis räknar Lukas från 19 augusti 14 e.Kr. då Augustus dog, men det kan vara två till tre år tidigare eller från nästa nyår. Eftersom det finns flera olika kalendrar med olika nyår är det svårt att exakt säga vilket år detta motsvarar. Femton år in på Tiberius styre, då Johannes träder fram och strax därefter Jesus, bör vara omkring 28 e.Kr. plus eller minus något år.] [Samtidig med kejsaren i Rom verkade följande lokala ledare:]
Pontius Pilatus var ståthållare i Judéen [regerade 26-36 e.Kr.],
Herodes [Antipas] var landsfurste (tetrark) i Galileen [son till Herodes den store, regerade 4 f.Kr.-39 e.Kr.],
hans broder Filippus var landsfurste (tetrark) i Itureen och Trakonitis [son till Herodes den store, regerade norr om Galileen 4 f.Kr.-34 e.Kr.],
Lysanias var landsfurste (tetrark) i Abilene [Lite är känt om detta mindre område i norr kring staden Abilene, två mil nordväst om Damaskus.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐν   ἔτει   δὲ   πεντεκαιδεκάτῳ   τῆς   ἡγεμονίας   Τιβερίου   Καίσαρος,   ἡγεμονεύοντος   Ποντίου   Πιλάτου   τῆς   Ἰουδαίας   καὶ   τετρααρχοῦντος   τῆς   Γαλιλαίας   Ἡρῴδου,   Φιλίππου   δὲ   τοῦ   ἀδελφοῦ   αὐτοῦ   τετρααρχοῦντος   τῆς   Ἰτουραίας   καὶ   Τραχωνίτιδος   χώρας   καὶ   Λυσανίου   τῆς   Ἀβιληνῆς   τετρααρχοῦντος  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 34 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G2094 ἔτει (etos)
år year
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G4003 πεντεκαιδεκάτῳ (pentekaidekatos)
femtonde, 15:e fifteenth
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2231 ἡγεμονίας (hegemonia)
regim reign
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5086 Τιβερίου (Tiberios)
Tiberius of Tiberius
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2541 Καίσαρος, (Kaisar)
Kejsare Caesar,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2230 ἡγεμονεύοντος (hegemoneuo)
vara landshövding when is being governor
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G4194 Ποντίου (Pontios)
Pontius Pontius
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4091 Πιλάτου (Pilatos)
Pilatus Pilate
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2449 Ἰουδαίας (Ioudaia)
Judéen of Judea,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5075 τετρααρχοῦντος (tetrarcheo)
vara landsfurste
tetrark
when is being tetrarch
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1056 Γαλιλαίας (Galilaia)
Galileen of Galilee
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2264 Ἡρῴδου, (Herodes)
Herodes Herod,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5376 Φιλίππου (Philippos)
Filippus Philip
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0080 ἀδελφοῦ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det when he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G5075 τετρααρχοῦντος (tetrarcheo)
vara landsfurste
tetrark
is being tetrarch
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2484 Ἰτουραίας (Itouraia)
Itureen of Ituraea
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
A-GSF-LG
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5139 Τραχωνίτιδος (Trachonitis)
Trakonitis of Trachonitis
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
A-GSF-LG
G5561 χώρας (chora)
land [the] region,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3078 Λυσανίου (Lusanias)
Lysanias Lysanias
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0009 Ἀβιληνῆς (Abilene)
Abilene of Abilene
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G5075 τετρααρχοῦντος (tetrarcheo)
vara landsfurste
tetrark
being tetrarch,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)