Lukasevangeliet 23:55

Kvinnorna som hade följt Jesus från Galileen följde tätt efter [Josef från Arimatea och Nikodemus som tog Jesu döda kropp till en klippgrav nära Golgata] och såg graven och hur hans kropp lades i den.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

κατακολουθήσασαι   δὲ   αἱ   γυναῖκες   αἵτινες   ἦσαν   συνεληλυθυῖαι   ἐκ   τῆς   Γαλιλαίας   αὐτῷ,   ἐθεάσαντο   τὸ   μνημεῖον   καὶ   ὡς   ἐτέθη   τὸ   σῶμα   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

κατακολουθήσασαι   δὲ   αἱ   καὶ   γυναῖκες   αἵτινες   ἦσαν   συνεληλυθυῖαι   ἐκ   τῆς   Γαλιλαίας   αὐτῷ,   ἐθεάσαντο   τὸ   μνημεῖον   καὶ   ὡς   ἐτέθη   τὸ   σῶμα   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 20 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2628 κατακολουθήσασαι (katakoloutheo)
följa efter, följa Having followed
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis femininum
V-AAP-NPF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G1135 γυναῖκες (gune)
kvinna, hustru women
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G3748 αἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis femininum
R-NPF
G1510 ἦσαν (eimi)
är were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G4905 συνεληλυθυῖαι (sunerchomai)
komma tillsammans having come
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis femininum
V-2RAP-NPF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1056 Γαλιλαίας (Galilaia)
Galileen Galilee
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G0846 αὐτῷ, (autos)
honom, dem, henne, den, det with Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2300 ἐθεάσαντο (theaomai)
se, skåda saw
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3419 μνημεῖον (mnemeion)
gravmonument, grav tomb
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5613 ὡς (hos)
som how
Konj. Konjunktion
CONJ
G5087 ἐτέθη (tithemi)
sätta, lägga was laid
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4983 σῶμα (soma)
kropp, kollektiv kropp body
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)