Lukasevangeliet 20:6

Men om vi svarar: Från människor, så kommer allt folket att stena oss, för alla anser ju att Johannes var en profet."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐὰν   δὲ   εἴπωμεν·   ἐξ   ἀνθρώπων,   ὁ   λαὸς   ἅπας   καταλιθάσει   ἡμᾶς·   πεπεισμένος   γάρ   ἐστιν   Ἰωάννην   προφήτην   εἶναι.  

Textus Receptus (TR)

ἐὰν   δὲ   εἴπωμεν·   ἐξ   ἀνθρώπων,   ὁ   λαὸς   ἅπας   καταλιθάσει   ἡμᾶς·   πεπεισμένος   γάρ   ἐστιν   Ἰωάννην   προφήτην   εἶναι.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἴπωμεν· (epo)
tala, skicka ut ljud we shall say,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på From
Preposition Preposition
PREP
G0444 ἀνθρώπων, (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2992 λαὸς (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0537 ἅπας (hapas)
allt, allting, hela, allihop all
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2642 καταλιθάσει (katalithazo)
stena will stone
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G1473 ἡμᾶς· (ego)
oss us;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G3982 πεπεισμένος (peitho)
övertala, bli övertygad persuaded
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RPP-NSM
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är they are,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2491 Ἰωάννην (Ioannes)
Johannes John
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G4396 προφήτην (prophetes)
profet a prophet
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1510 εἶναι. (eimi)
är to be.
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)