Lukasevangeliet 20:5

De överlade med varandra (diskuterade mellan sig) och sa: "Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἱ   δὲ   συνελογίσαντο   πρὸς   ἑαυτοὺς   λέγοντες   ὅτι   ἐὰν   εἴπωμεν·   ἐξ   οὐρανοῦ,   ἐρεῖ·   διὰ   τί   οὐκ   ἐπιστεύσατε   αὐτῷ;  

Textus Receptus (TR)

οἱ   δὲ   συνελογίσαντο   πρὸς   ἑαυτοὺς   λέγοντες   ὅτι   ἐὰν   εἴπωμεν·   ἐξ   οὐρανοῦ,   ἐρεῖ·   διὰ   τί   οὖν   οὐκ   ἐπιστεύσατε   αὐτῷ;  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4817 συνελογίσαντο (sullogizomai)
överlägga med they reasoned
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till among
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. tredje person ackusativ pluralis maskulinum
F-3APM
G3004 λέγοντες (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2036 εἴπωμεν· (epo)
tala, skicka ut ljud we shall say
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på From
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῦ, (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2036 ἐρεῖ· (epo)
tala, skicka ut ljud He will say,
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför Because of
Preposition Preposition
PREP
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 ἐπιστεύσατε (pisteuo)
att tro did you believe
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P
G0846 αὐτῷ; (autos)
honom, dem, henne, den, det in him?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)