Lukasevangeliet 20:20

De [skriftlärda och översteprästerna, se vers 19] vaktade på Jesus [för att hitta ett tillfälle att snärja honom]. De skickade ut spioner [från två grupperingar, fariséer och herodianer, se Mark 12:13]. De skulle låtsas vara ärliga (rättfärdiga) för att få fast honom för något ord från honom, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. [Man vill få honom att säga något mot den romerska staten för att kunna få honom fälld i en civil rättegång. Judarna hade inte rätt att döma någon till döden; det var bara det romerska styret som kunde göra det.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   παρατηρήσαντες   ἀπέστειλαν   ἐγκαθέτους   ὑποκρινομένους   ἑαυτοὺς   δικαίους   εἶναι,   ἵνα   ἐπιλάβωνται   αὐτοῦ   λόγου,   ὥστε   παραδοῦναι   αὐτὸν   τῇ   ἀρχῇ   καὶ   τῇ   ἐξουσίᾳ   τοῦ   ἡγεμόνος.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   παρατηρήσαντες   ἀπέστειλαν   ἐγκαθέτους   ὑποκρινομένους   ἑαυτοὺς   δικαίους   εἶναι,   ἵνα   ἐπιλάβωνται   αὐτοῦ   λόγου,   ὥστε   παραδοῦναι   αὐτὸν   τῇ   ἀρχῇ   καὶ   τῇ   ἐξουσίᾳ   τοῦ   ἡγεμόνος.  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3906 παρατηρήσαντες (paratereo)
observera, vakta på having watched [Him],
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G0649 ἀπέστειλαν (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... they sent
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1455 ἐγκαθέτους (egkathetos)
vaksam, med syfte att spionera spies,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G5271 ὑποκρινομένους (hupokrinomai)
låtsas feigning
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PNP-APM
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. tredje person ackusativ pluralis maskulinum
F-3APM
G1342 δικαίους (dikaios)
rättfärdig righteous
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G1510 εἶναι, (eimi)
är to be,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1949 ἐπιλάβωνται (epilambanomai)
ta, gripa tag i, få fast, gripa they may catch
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2ADS-3P
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3056 λόγου, (logos)
ord, resonemang in talk,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... in order
Konj. Konjunktion
CONJ
G3860 παραδοῦναι (paradidomi)
överlämna to deliver
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0746 ἀρχῇ (arche)
begynnelsen, början, furste, först, ... rule
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1849 ἐξουσίᾳ (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2232 ἡγεμόνος. (hegemon)
landshövding governor.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)