Lukasevangeliet 20:19

De skriftlärda och översteprästerna hade gärna gripit honom i den stunden (där och då), men de fruktade folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐζήτησαν   οἱ   γραμματεῖς   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   ἐπιβαλεῖν   ἐπ᾽   αὐτὸν   τὰς   χεῖρας   ἐν   αὐτῇ   τῇ   ὥρᾳ   καὶ   ἐφοβήθησαν   τὸν   λαόν·   ἔγνωσαν   γὰρ   ὅτι   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν   τὴν   παραβολὴν   ταύτην.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐζήτησαν   οἱ   γραμματεῖς   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   ἐπιβαλεῖν   ἐπ᾽   αὐτὸν   τὰς   χεῖρας   ἐν   αὐτῇ   τῇ   ὥρᾳ   καὶ   ἐφοβήθησαν   τὸν   λαόν·   ἔγνωσαν   γὰρ   ὅτι   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν   τὴν   παραβολὴν   ταύτην.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 28 ord, NA har 29 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2212 ἐζήτησαν (zeteo)
söka, söka efter sought
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1122 γραμματεῖς (grammateus)
skriftlärd scribes
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1911 ἐπιβαλεῖν (epiballo)
lägga, sätta på, lägga på, slå, til ... to lay
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5495 χεῖρας (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det that
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5610 ὥρᾳ (hora)
timme, ögonblick hour;
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5399 ἐφοβήθησαν (phobeo)
frukta they feared
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AOI-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2992 λαόν· (laos)
folk people;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1097 ἔγνωσαν (ginosko)
känna, förstå they perceived
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till against
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He was speaking
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3850 παραβολὴν (parabole)
liknelse, sinnebild parable
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3778 ταύτην.¶ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)