Lukasevangeliet 20:17

Men han såg på dem och frågade:
"Vad betyder då det som står skrivet [i Ps 118:22–23]:
'Den sten som byggnadsarbetarna förkastade har blivit en hörnsten?' [Den första stenen i bygget och som alla andra stenar riktas efter.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁ   δὲ   ἐμβλέψας   αὐτοῖς   εἶπεν·   τί   οὖν   ἐστιν   τὸ   γεγραμμένον   τοῦτο·   λίθον   ὃν   ἀπεδοκίμασαν   οἱ   οἰκοδομοῦντες,   οὗτος   ἐγενήθη   εἰς   κεφαλὴν   γωνίας;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G1689 ἐμβλέψας (emblepo)
se på, noga iaktta having looked
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det at them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud He said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G1125 γεγραμμένον (grapho)
skriva written
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G3778 τοῦτο· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this:
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G3037 λίθον (lithos)
sten [The] stone
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G0593 ἀπεδοκίμασαν (apodokimazo)
förkasta rejected
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3618 οἰκοδομοῦντες, (oikodomeo, oikodomos, Ac)
bygga, uppbygga building,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1096 ἐγενήθη (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma has become
VERB Verb
2:a aorist passiv dep. ind. andra aorist passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AOI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G2776 κεφαλὴν (kephale)
huvud [the] head
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1137 γωνίας; (gonia)
hörn, hörnsten, gathörn, avkrok of [the] corner’
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)