Lukasevangeliet 20:16

Han ska komma och avsätta (döma, förgöra) dem och arrendera ut vingården åt andra."
När de [folket där på tempelområdet som lyssnade på Jesus] hörde detta sa de: "Låt aldrig detta hända!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐλεύσεται   καὶ   ἀπολέσει   τοὺς   γεωργοὺς   τούτους   καὶ   δώσει   τὸν   ἀμπελῶνα   ἄλλοις.   ἀκούσαντες   δὲ   εἶπαν·   μὴ   γένοιτο.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἐλεύσεται (erchomai)
anlända, komma, gå He will come
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0622 ἀπολέσει (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad ... will destroy
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1092 γεωργοὺς (georgos)
odlare, vinodlare farmers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3778 τούτους (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
D-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 δώσει (didomi)
ge will give
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0290 ἀμπελῶνα (ampelon)
vingård vineyard
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0243 ἄλλοις. (allos)
annan, andra to others.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G0191 ἀκούσαντες (akouo)
höra, lyssna Having heard [it],
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν· (epo)
tala, skicka ut ljud they said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Never
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1096 γένοιτο. (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be!
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. opt. andra aorist medium-deponent optativ
sing. tredje person singularis
V-2ADO-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)