Lukasevangeliet 20:10

När den rätta tiden var inne [för skörd] sände (gr. apostello) han en tjänare [med auktoritet för ett uppdrag] till vinodlarna för att hämta sin del av skörden. [Detta skedde fem år efter att vingården hade planterats, se 3 Mos 19:23–25. Vinodlarna som arrenderade marken förväntades skicka en viss del av skörden till ägaren som hyra.] Men vinodlarna misshandlade (pryglade) honom svårt och skickade i väg honom tomhänt. [Vingården hade antagligen inte gett någon skörd – på samma sätt som Israel var utan frukt.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   καιρῷ   ἀπέστειλεν   πρὸς   τοὺς   γεωργοὺς   δοῦλον   ἵνα   ἀπὸ   τοῦ   καρποῦ   τοῦ   ἀμπελῶνος   δώσουσιν   αὐτῷ·   οἱ   δὲ   γεωργοὶ   ἐξαπέστειλαν   αὐτὸν   δείραντες   κενόν.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐν   καιρῷ   ἀπέστειλεν   πρὸς   τοὺς   γεωργοὺς   δοῦλον   ἵνα   ἀπὸ   τοῦ   καρποῦ   τοῦ   ἀμπελῶνος   δώσουσιν   αὐτῷ·   οἱ   δὲ   γεωργοὶ   ἐξαπέστειλαν   αὐτὸν   δείραντες   κενόν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 22 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2540 καιρῷ (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle [in the] season,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0649 ἀπέστειλεν (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... he sent
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1092 γεωργοὺς (georgos)
odlare, vinodlare farmers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G1401 δοῦλον (doulos)
slav, livegen, tjänare a servant,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2590 καρποῦ (karpos)
frukt fruit
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0290 ἀμπελῶνος (ampelon)
vingård vineyard
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1325 δώσουσιν (didomi)
ge they will give
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G1092 γεωργοὶ (georgos)
odlare, vinodlare the farmers
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1821 ἐξαπέστειλαν (exapostello)
skicka bort, skicka, sända till sent away
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1194 δείραντες (dero)
slå having beaten [him],
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G2756 κενόν. (kenos)
meningslös, förgäves, tomhänt, fåfä ... empty-handed.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)