Lukasevangeliet 2:5

Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var synligt gravid ("stor med barn" – gr. egkuos).
[Detta är enda gången ordet egkuos används. Grundordet har att göra med "vågor" och betecknar hur havandeskapet är synligt, dvs. efter vecka 16 (4 månader) eller mer. Namnet "Davids stad" syftar ofta på Jerusalem, som var den stad David intog, se 2 Sam 5:6–7, men används även om Betlehem, eftersom det var hans födelseort, se 1 Sam 17:12. Betlehem betyder ordagrant "brödhuset". Det är ingen slump att Jesus som är "livets bröd", se Joh 6:48, föds i Betlehem som det profeterats om, se Mika 5:2; Matt 2:5–6. Betlehem ligger strax söder om Jerusalem – staden som man alltid går "upp" till, oavsett vilket väderstreck man kommer ifrån, se t.ex. Ps 122:1–2.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπογράψασθαι   σὺν   Μαριὰμ   τῇ   ἐμνηστευμένῃ   αὐτῷ   οὔσῃ   ἐγκύῳ.¶  

Textus Receptus (TR)

ἀπογράψασθαι   σὺν   Μαριὰμ   τῇ   ἐμνηστευμένῃ   αὐτῷ   γυναικί   οὔσῃ   ἐγκύῳ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 8 ord, TR har 9 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0583 ἀπογράψασθαι (apographo)
registrera to register
VERB Verb
aorist medium inf. aorist medium infinitiv
V-AMN
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G3137 Μαριὰμ (Maria, Mariam)
Maria Mary,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Person (person)
N-DSF-P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det who [was]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3423 ἐμνηστευμένῃ (mnesteuo)
trolovad betrothed
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
dativ sing. dativ singularis femininum
V-RPP-DSF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1510 οὔσῃ (eimi)
är she being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis femininum
V-PAP-DSF
G1471 ἐγκύῳ.¶ (egkuos)
gravid, synligt gravid, stor med ba ... with child.
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)