Lukasevangeliet 2:4

Josef gick då också upp från Galileen, [ut] från Nasarets stad till Davids stad, som kallas Betlehem, i Judéen – detta då han var av Davids hus och släkt (familj – gr. patria).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀνέβη   δὲ   καὶ   Ἰωσὴφ   ἀπὸ   τῆς   Γαλιλαίας   ἐκ   πόλεως   Ναζαρὲθ   εἰς   τὴν   Ἰουδαίαν   εἰς   πόλιν   Δαυὶδ   ἥτις   καλεῖται   Βηθλέεμ,   διὰ   τὸ   εἶναι   αὐτὸν   ἐξ   οἴκου   καὶ   πατριᾶς   Δαυίδ,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0305 ἀνέβη (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re ... Went up
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2501 Ἰωσὴφ (Ioseph)
Josef Joseph,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1056 Γαλιλαίας (Galilaia)
Galileen Galilee
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G4172 πόλεως (polis)
stad [the] town
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3478 Ναζαρὲθ (Nazareth, Nazaret)
Nasaret of Nazareth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2449 Ἰουδαίαν (Ioudaia)
Judéen Judea,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4172 πόλιν (polis)
stad [the] City
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1138 Δαυὶδ (Dabid)
David of David,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3748 ἥτις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
R-NSF
G2564 καλεῖται (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... is called
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S
G0965 Βηθλέεμ, (Bethleem)
Betlehem Bethlehem,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Plats (plats)
N-NSF-L
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1510 εἶναι (eimi)
är being
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det his
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3624 οἴκου (oikos)
hus, hem, familj [the] house
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3965 πατριᾶς (patria)
familj, släkt, folk family
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1138 Δαυίδ, (Dabid)
David of David,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)