Lukasevangeliet 2:23

som det står skrivet (och förblir skrivet) i Herrens undervisning (Moseböckerna – gr. nomos):
Varje förstfödd son som öppnar moderlivet
ska vara helgad åt Herren. [2 Mos 13:2]
[Principen att helga det första gällde grödor, djur och människor. Det var en ständig påminnelse om att allt tillhör Herren och att varje god gåva kommer från honom. Budet iakttogs en månad efter födseln, se 4 Mos 8:16. Fadern överlämnade sin son till en präst i templet och fick honom tillbaka mot en föreskriven symbolisk summa på fem silvermynt. Ceremonin som kallas Pidjon haben, hebreiska för "friköpandet av sonen", praktiseras ännu i dag av ortodoxa judar. En förstfödd från en prästsläkt – kohen – omfattas inte av budet. Det är därför inget nämns om detta kring Johannes födelse, se Luk 1:57–64.
Det finns också en djupare mening i detta bud. Den förstfödde sonen representerar hela folket, och när han helgades åt Herren påminde det om Guds kallelse till hela folket. Gud kallar Israel sin förstfödde son, se 2 Mos 4:22–23.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καθὼς   γέγραπται   ἐν   νόμῳ   κυρίου   ὅτι   πᾶν   ἄρσεν   διανοῖγον   μήτραν   ἅγιον   τῷ   κυρίῳ   κληθήσεται·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G1125 γέγραπται (grapho)
skriva it has been written
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in [the]
Preposition Preposition
PREP
G3551 νόμῳ (nomos)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ... law
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that:
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
Every
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G0730 ἄρσεν (arrhen, arsen)
manlig male
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1272 διανοῖγον (dianoigo)
öppna opening
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G3388 μήτραν (metra)
moderlivet a womb
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0040 ἅγιον (hagios)
helig holy
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2564 κληθήσεται· (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... will be called,”
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)