Lukasevangeliet 2:15

När så änglarna farit ifrån dem [tillbaka] till himlen, sa herdarna till varandra: "Låt oss nu [på en gång] gå över [ända] bort till Betlehem och se det (det ord – gr. rhema) som Herren har låtit oss få veta!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐγένετο   ὡς   ἀπῆλθον   ἀπ᾽   αὐτῶν   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   οἱ   ἄγγελοι,   οἱ   ποιμένες   ἐλάλουν   πρὸς   ἀλλήλους·   διέλθωμεν   δὴ   ἕως   Βηθλέεμ   καὶ   ἴδωμεν   τὸ   ῥῆμα   τοῦτο   τὸ   γεγονὸς   ὃ   ὁ   κύριος   ἐγνώρισεν   ἡμῖν.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐγένετο   ὡς   ἀπῆλθον   ἀπ᾽   αὐτῶν   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   οἱ   ἄγγελοι,   καὶ   οἱ   ἄνθρωποι   οἱ   ποιμένες   ἐλάλουν   πρὸς   ἀλλήλους·   διέλθωμεν   δὴ   ἕως   Βηθλέεμ   καὶ   ἴδωμεν   τὸ   ῥῆμα   τοῦτο   τὸ   γεγονὸς   ὃ   ὁ   κύριος   ἐγνώρισεν   ἡμῖν.  

Grundtextkommentarer

NA har 32 ord, TR har 34 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass,
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπῆλθον (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, were departing
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3772 οὐρανὸν (ouranos)
himmel heaven
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0032 ἄγγελοι, (aggelos)
budbärare, ängel angels,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4166 ποιμένες (poimen)
herde shepherds
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2980 ἐλάλουν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... were speaking
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους· (allelon)
varandra one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G1330 διέλθωμεν (dierchomai)
vandra, komma, passera, passera gen ... Let us go through
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G1211 δὴ (de)
också, nu, och. därför, utan tvekan ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, as far as
Preposition Preposition
PREP
G0965 Βηθλέεμ (Bethleem)
Betlehem Bethlehem,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἴδωμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... let us see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4487 ῥῆμα (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ... declaration
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1096 γεγονὸς (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma having happened
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-2RAP-ASN
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1107 ἐγνώρισεν (gnorizo)
låtit veta, göra känd, has made known
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1473 ἡμῖν. (ego)
oss to us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)