Lukasevangeliet 18:34

Men de tolv lärjungarna begrep ingenting av detta. Det var helt dolt för dem, och de kunde inte förstå (greppa) vad han sa.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   αὐτοὶ   οὐδὲν   τούτων   συνῆκαν,   καὶ   ἦν   τὸ   ῥῆμα   τοῦτο   κεκρυμμένον   ἀπ᾽   αὐτῶν,   καὶ   οὐκ   ἐγίνωσκον   τὰ   λεγόμενα.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det they
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G3762 οὐδὲν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget none
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G4920 συνῆκαν, (suniemi)
förstå understood;
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4487 ῥῆμα (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ... declaration
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G2928 κεκρυμμένον (krupto)
gömma, gömd dölja, dold hidden
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν, (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte neither
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1097 ἐγίνωσκον (ginosko)
känna, förstå they were knowing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3004 λεγόμενα.¶ (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... being spoken.
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ pl. neutrum ackusativ pluralis neutrum
V-PPP-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)