Lukasevangeliet 18:31

Sedan tog Jesus de tolv [lärjungarna] avsides och sa till dem: "Lyssna, vi går nu upp till Jerusalem och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska ske (gå i uppfyllelse där).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Παραλαβὼν   δὲ   τοὺς   δώδεκα   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   ἰδοὺ   ἀναβαίνομεν   εἰς   Ἰερουσαλήμ,   καὶ   τελεσθήσεται   πάντα   τὰ   γεγραμμένα   διὰ   τῶν   προφητῶν   τῷ   υἱῷ   τοῦ   ἀνθρώπου·  

Textus Receptus (TR)

Παραλαβὼν   δὲ   τοὺς   δώδεκα   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   ἰδοὺ   ἀναβαίνομεν   εἰς   Ἰερουσαλήμ,   καὶ   τελεσθήσεται   πάντα   τὰ   γεγραμμένα   διὰ   τῶν   προφητῶν   τῷ   υἱῷ   τοῦ   ἀνθρώπου·  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3880 Παραλαβὼν (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... Having taken aside
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv Twelve,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G0305 ἀναβαίνομεν (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re ... we go up
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2419 Ἰερουσαλήμ, (Hierousalem)
Jerusalem Jerusalem,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5055 τελεσθήσεται (teleo)
avsluta, bli klar will be accomplished
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G1125 γεγραμμένα (grapho)
skriva written
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-RPP-NPN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4396 προφητῶν (prophetes)
profet prophets
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det about the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G5207 υἱῷ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου· (anthropos)
människa of Man.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)