Lukasevangeliet 18:30

ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃς   οὐχὶ   μὴ   ἀπολάβῃ   πολλαπλασίονα   ἐν   τῷ   καιρῷ   τούτῳ   καὶ   ἐν   τῷ   αἰῶνι   τῷ   ἐρχομένῳ   ζωὴν   αἰώνιον.¶  

Textus Receptus (TR)

ὃς   οὐχὶ   μὴ   ἀπολάβῃ   πολλαπλασίονα   ἐν   τῷ   καιρῷ   τούτῳ   καὶ   ἐν   τῷ   αἰῶνι   τῷ   ἐρχομένῳ   ζωὴν   αἰώνιον.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G3780 οὐχὶ (ouchi)
inte, nej no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... nothing
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0618 ἀπολάβῃ (apolambano)
ge tillbaka, fick ut, ta åt sidan may receive back
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G4179 πολλαπλασίονα (pollaplasion)
mångdubbelt manifold more
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2540 καιρῷ (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle time
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this —
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
D-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0165 αἰῶνι (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2064 ἐρχομένῳ (erchomai)
anlända, komma, gå is coming,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PNP-DSM
G2222 ζωὴν (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0166 αἰώνιον.¶ (aionios)
evig eternal.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)