Lukasevangeliet 18:29

Jesus sa till dem: "Sannerligen (Amen), säger jag er: Var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru [avstått från att gifta sig, se Matt 19:10–12] eller syskon eller föräldrar eller barn,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   οὐδείς   ἐστιν   ὃς   ἀφῆκεν   οἰκίαν   ἢ   γυναῖκα   ἢ   ἀδελφοὺς   ἢ   γονεῖς   ἢ   τέκνα   ἕνεκεν   τῆς   βασιλείας   τοῦ   θεοῦ,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδείς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-NSM-N
G1510 ἐστιν (eimi)
är there is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G0863 ἀφῆκεν (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... has left
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3614 οἰκίαν (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G1135 γυναῖκα (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G0080 ἀδελφοὺς (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G1118 γονεῖς (goneus)
föräldrar parents
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5043 τέκνα (teknon)
barn, son eller dotter children
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1752 ἕνεκεν (heneka, heneken, heineken)
skull, av en orsak for the sake of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0932 βασιλείας (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)