Lukasevangeliet 18:20

Du kan buden:
Du ska inte begå äktenskapsbrott [2 Mos 20:14],
Du ska inte mörda [2 Mos 20:13],
Du ska inte stjäla [2 Mos 20:15],
Du ska inte vittna falskt (ljuga i rättssalen) [2 Mos 20:16],
Hedra (värdesätt, respektera) din far och din mor [2 Mos 20:12]."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τὰς   ἐντολὰς   οἶδας·   μὴ   μοιχεύσῃς,   μὴ   φονεύσῃς,   μὴ   κλέψῃς,   μὴ   ψευδομαρτυρήσῃς,   τίμα   τὸν   πατέρα   σου   καὶ   τὴν   μητέρα  

Textus Receptus (TR)

τὰς   ἐντολὰς   οἶδας·   μὴ   μοιχεύσῃς,   μὴ   φονεύσῃς,   μὴ   κλέψῃς,   μὴ   ψευδομαρτυρήσῃς,   τίμα   τὸν   πατέρα   σου   καὶ   τὴν   μητέρα   σου.  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1785 ἐντολὰς (entole)
bud, föreskrift commandments
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G1492 οἶδας· (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... You know:
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-RAI-2S
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3431 μοιχεύσῃς, (moicheuo)
begå äktenskapsbrott shall you commit adultery,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5407 φονεύσῃς, (phoneuo)
mörda shall you murder,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2813 κλέψῃς, (klepto)
stjäla shall you steal,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5576 ψευδομαρτυρήσῃς, (pseudomartureo)
vittna falskt shall you bear false witness,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G5091 τίμα (timao)
hedra do honor
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3962 πατέρα (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3384 μητέρα (meter)
mor, mamma mother.’
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)