Lukasevangeliet 14:5

Sedan sa han till dem: "Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte på en gång upp dem, även om det är sabbat?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν·   τίνος   ὑμῶν   υἱὸς   ἢ   βοῦς   εἰς   φρέαρ   πεσεῖται,   καὶ   οὐκ   εὐθέως   ἀνασπάσει   αὐτὸν   ἐν   ἡμέρᾳ   τοῦ   σαββάτου;  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἀποκριθεὶς   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν·   τίνος   ὑμῶν   υἱὸς   ἢ   βοῦς   εἰς   φρέαρ   πεσεῖται,   καὶ   οὐκ   εὐθέως   ἀνασπάσει   αὐτὸν   ἐν   τῇ   ἡμέρᾳ   τοῦ   σαββάτου;  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 21 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud He said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5101 τίνος (tis)
vad, vilken, vem Which
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
I-GSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling a son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G1016 βοῦς (bous)
oxe an ox
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5421 φρέαρ (phrear)
brunn a pit
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G4098 πεσεῖται, (pipto)
falla will collapse,
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0385 ἀνασπάσει (anaspao)
dra upp, ta upp he will pull up
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4521 σαββάτου; (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath?
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)