Lukasevangeliet 13:35

Se, nu står ert hus övergivet (tömt på sina egna resurser) [utan Guds beskydd]. Jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [Ps 118:26]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἰδοὺ   ἀφίεται   ὑμῖν   ὁ   οἶκος   ὑμῶν   λέγω   δὲ   ὑμῖν   οὐ   μὴ   ἴδητέ   με   ἕως   ἥξει   ὅτε   εἴπητε·   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου.¶  

Textus Receptus (TR)

ἰδοὺ   ἀφίεται   ὑμῖν   ὁ   οἶκος   ὑμῶν   ἔρημος.   ἀμὴν   λέγω   δὲ   ὑμῖν   ὅτι·   οὐ   μὴ   ἴδητέ   με   ἕως   ἥξει   ἄν   ὅτε   εἴπητε·   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 26 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G0863 ἀφίεται (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... is left
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3624 οἶκος (oikos)
hus, hem, familj house
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 ἴδητέ (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... shall you see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G1473 με (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konj. Konjunktion
CONJ
G2240 ἥξει (heko)
ska komma [the time] will come
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἴπητε· (epo)
tala, skicka ut ljud you may say,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G2127 εὐλογημένος (eulogeo)
välsigna, prisa Blessed [is]
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RPP-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2064 ἐρχόμενος (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn [the] name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2962 κυρίου.¶ (kurios)
Herren, herre of [the] Lord.’
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)