Lukasevangeliet 13:34

"O Jerusalem, Jerusalem [upprepning av namnet beskriver ett starkt känslomässigt engagemang]. Du som vanemässigt mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig (som budbärare)! Hur många gånger har jag inte velat (längtat efter att) få samla (skydda) dina barn, som en höna samlar (skyddar, värmer) sina kycklingar under sina vingar, men ni har vägrat.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἰερουσαλὴμ   Ἰερουσαλήμ,   ἡ   ἀποκτείνουσα   τοὺς   προφήτας   καὶ   λιθοβολοῦσα   τοὺς   ἀπεσταλμένους   πρὸς   αὐτήν,   ποσάκις   ἠθέλησα   ἐπισυνάξαι   τὰ   τέκνα   σου   ὃν   τρόπον   ὄρνις   τὴν   ἑαυτῆς   νοσσιὰν   ὑπὸ   τὰς   πτέρυγας,   καὶ   οὐκ   ἠθελήσατε;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 30 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2419 Ἰερουσαλὴμ (Hierousalem)
Jerusalem Jerusalem,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis femininum
Plats (plats)
N-VSF-L
G2419 Ἰερουσαλήμ, (Hierousalem)
Jerusalem Jerusalem,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis femininum
Plats (plats)
N-VSF-L
G3588 (ho, he)
–, den, det You who [are]
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ sing. vokativ singularis femininum
T-VSF
G0615 ἀποκτείνουσα (apokteino)
döda, slakta killing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
vokativ sing. vokativ singularis femininum
V-PAP-VSF
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4396 προφήτας (prophetes)
profet prophets,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3036 λιθοβολοῦσα (lithoboleo)
stena stoning
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
vokativ sing. vokativ singularis femininum
V-PAP-VSF
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0649 ἀπεσταλμένους (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... sent
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-RPP-APM
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτήν, (autos)
honom, dem, henne, den, det her,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
P-ASF
G4212 ποσάκις (posakis)
hur ofta how often
Adverb Adverb
ADV
G2309 ἠθέλησα (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska I have wanted
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G1996 ἐπισυνάξαι (episunago)
samla ihop to gather
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5043 τέκνα (teknon)
barn, son eller dotter children
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G5158 τρόπον (tropos)
som en, på samma sätt way
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3733 ὄρνις (ornis)
höna a hen [gathers]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1438 ἑαυτῆς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... her own
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. tredje person gen. singularis femininum
F-3GSF
G3555 νοσσιὰν (nossia)
kull brood
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5259 ὑπὸ (hupo)
av under
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G4420 πτέρυγας, (pterux)
vinge wings,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2309 ἠθελήσατε; (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska you were willing.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)