Lukasevangeliet 12:59

Jag säger dig: Du kommer inte ut förrän du har betalt till sista öret."
[Här anges det judiska kopparmyntet "lepta" som var den lägsta valören i hela Romarriket. Värdet var 1/128 av en denar, som var en arbetares dagslön. Poängen i liknelsen är att Gud kommer att döma världen, och medan vi fortfarande vandrar här på jorden behöver vi ta emot hans nåd och få det rätt ställt med honom.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

λέγω   σοι·   οὐ   μὴ   ἐξέλθῃς   ἐκεῖθεν   ἕως   καὶ   τὸ   ἔσχατον   λεπτὸν   ἀποδῷς.¶  

Textus Receptus (TR)

λέγω   σοι·   οὐ   μὴ   ἐξέλθῃς   ἐκεῖθεν   ἕως   οὗ   καὶ   τὸ   ἔσχατον   λεπτὸν   ἀποδῷς.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 12 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 σοι· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1831 ἐξέλθῃς (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... shall you come out
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-2AAS-2S
G1564 ἐκεῖθεν (ekeithen)
därifrån from there
Adverb Adverb
ADV
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2078 ἔσχατον (eschatos)
sista, nedersta, yttersta, det sist ... last
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3016 λεπτὸν (lepton)
öre, lepta, kopparmynt, av koppar lepton
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0591 ἀποδῷς.¶ (apodidomi)
betala, belöna, ge you may have paid.”
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-2AAS-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)