Lukasevangeliet 12:58

När du är på väg till domaren med din motpart, gör allt vad du kan under vägen för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren (gr. praktor, fungerade som indrivare åt staten) och rättstjänaren kastar dig i fängelset.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὡς   γὰρ   ὑπάγεις   μετὰ   τοῦ   ἀντιδίκου   σου   ἐπ᾽   ἄρχοντα,   ἐν   τῇ   ὁδῷ   δὸς   ἐργασίαν   ἀπηλλάχθαι   ἀπ᾽   αὐτοῦ   μήποτε   κατασύρῃ   σε   πρὸς   τὸν   κριτήν,   καὶ   ὁ   κριτής   σε   παραδώσει   τῷ   πράκτορι,   καὶ   ὁ   πράκτωρ   σε   βαλεῖ   εἰς   φυλακήν.  

Textus Receptus (TR)

ὡς   γὰρ   ὑπάγεις   μετὰ   τοῦ   ἀντιδίκου   σου   ἐπ᾽   ἄρχοντα,   ἐν   τῇ   ὁδῷ   δὸς   ἐργασίαν   ἀπηλλάχθαι   ἀπ᾽   αὐτοῦ   μήποτε   κατασύρῃ   σε   πρὸς   τὸν   κριτήν,   καὶ   ὁ   κριτής   σε   παραδώσει   τῷ   πράκτορι,   καὶ   ὁ   πράκτωρ   σε   βαλεῖ   εἰς   φυλακήν.  

Grundtextkommentarer

TR har 35 ord, NA har 37 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς (hos)
som As
Konj. Konjunktion
CONJ
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G5217 ὑπάγεις (hupago)
you are going
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0476 ἀντιδίκου (antidikos)
motpart adversary
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till before
Preposition Preposition
PREP
G0758 ἄρχοντα, (archon)
regent, furste a magistrate,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3598 ὁδῷ (hodos)
väg, resa, tankemönster way
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1325 δὸς (didomi)
ge do give
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G2039 ἐργασίαν (ergasia)
inkomst, verksamhet, flit earnestness
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0525 ἀπηλλάχθαι (apallasso)
förlika, lämna, befria to have been set free
VERB Verb
perf. pass. inf. perfekt passiv infinitiv
V-RPN
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3361 + G4218 μήποτε (me+pote)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... otherwise
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Partikel Partikel
PRT-N +PRT
G2694 κατασύρῃ (katasuro)
dra he may drag away
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PAS-3S
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2923 κριτήν, (krites)
domare judge,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2923 κριτής (krites)
domare judge
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G3860 παραδώσει (paradidomi)
överlämna will deliver
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G4233 πράκτορι, (praktor)
rättstjänare officer,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4233 πράκτωρ (praktor)
rättstjänare officer
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G0906 βαλεῖ (ballo)
kasta, hälla, kasta ut will cast
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5438 φυλακήν. (phulake)
fängelse prison.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)