Lukasevangeliet 12:56

Hycklare (som bara spelar ett skådespel för andra), ni kan tyda jorden och himlens utseende. Varför kan ni inte tyda den här tiden?"
[Folket var vana att tyda det ganska förutsägbara vädret i Israel. Västliga vindar förde med sig regn. Sydliga vindar ökenhetta, fenomenet kallas Sirocco. De kunde känna igen naturliga väderförändringar, men var helt utan andlig klarsyn. Ovilliga att se sitt eget behov av omvändelse och förändring.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὑποκριταί,   τὸ   πρόσωπον   τῆς   γῆς   καὶ   τοῦ   οὐρανοῦ   οἴδατε   δοκιμάζειν,   τὸν   καιρὸν   δὲ   τοῦτον   πῶς   οὐκ   οἴδατε   δοκιμάζειν;  

Textus Receptus (TR)

ὑποκριταί,   τὸ   πρόσωπον   τῆς   γῆς   καὶ   τοῦ   οὐρανοῦ   οἴδατε   δοκιμάζειν,   τὸν   καιρὸν   δὲ   τοῦτον   πῶς   οὐκ   οἴδατε   δοκιμάζειν;  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5273 ὑποκριταί, (hupokrites)
hycklare Hypocrites!
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte appearance
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ (ouranos)
himmel sky
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you know [how]
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G1381 δοκιμάζειν, (dokimazo)
pröva, avgöra, utvärdera to discern;
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2540 καιρὸν (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle time
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... do you know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G1381 δοκιμάζειν; (dokimazo)
pröva, avgöra, utvärdera to discern?
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)