Lukasevangeliet 12:53

far mot son och son mot far,
mor mot dotter och dotter mot mor,
svärmor mot brud (nygift sonhustru) och brud mot svärmor."
[En gruppering är far och mor, och på den andra sidan son, dotter och en sonhustru. Innan Jesus kommer tillbaka för att upprätta tusenårsriket på domens dag kan evangeliet splittra generationer.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

διαμερισθήσονται,   πατὴρ   ἐπὶ   υἱῷ   καὶ   υἱὸς   ἐπὶ   πατρί,   μήτηρ   ἐπὶ   τὴν   θυγατέρα   καὶ   θυγάτηρ   ἐπὶ   τὴν   μητέρα,   πενθερὰ   ἐπὶ   τὴν   νύμφην   αὐτῆς   καὶ   νύμφη   ἐπὶ   τὴν   πενθεράν  

Textus Receptus (TR)

διαμερισθήσονται,   πατὴρ   ἐπὶ   υἱῷ   καὶ   υἱὸς   ἐπὶ   πατρί,   μήτηρ   ἐπὶ   τὴν   θυγατέρα   καὶ   θυγάτηρ   ἐπὶ   τὴν   μητέρα,   πενθερὰ   ἐπὶ   τὴν   νύμφην   αὐτῆς   καὶ   νύμφη   ἐπὶ   τὴν   πενθεράν   αὐτῆς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 27 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1266 διαμερισθήσονται, (diamerizo)
dela, fördela, utsprida They will be divided
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FPI-3P
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G5207 υἱῷ (huios)
son, ättling son
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G3962 πατρί, (pater)
fader, far father,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3384 μήτηρ (meter)
mor, mamma mother
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2364 θυγατέρα (thugater)
dotter daughter
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2364 θυγάτηρ (thugater)
dotter daughter
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3384 μητέρα, (meter)
mor, mamma mother,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3994 πενθερὰ (penthera)
svärmor mother-in-law
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3565 νύμφην (numphe)
brud, svärdotter daughter-in-law
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3565 νύμφη (numphe)
brud, svärdotter daughter-in-law
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3994 πενθεράν (penthera)
svärmor mother-in-law.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)